Auteur:

Gepubliceerd op: 28-11-2019

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe drempelbedragen voor overheidsopdrachten en concessies.

Als gevolg van de verlaging van de drempelbedragen zullen meer overheidsopdrachten  onderworpen zijn aan de ‘Europese regels’, onder andere inzake publicatie, vermelding van de waardering bij gunningscriteria, en verhaalsmogelijkheden.

Overheidsopdrachten (Klassieke sectoren):

Art. 11 K.B. Plaatsing

  • Opdrachten voor werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)

  • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor decentrale overheid): 214.000 euro (i.p.v. 221.000 euro)

  • Opdrachten voor leveringen en diensten (voor centrale overheid): 139.000 euro (i.p.v. 144.000 euro)

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020

Art. 90, eerste lid, 1° K.B. Plaatsing en art. 29, § 1, 1e lid Wet Rechtsbescherming

De drempel van 144.000 euro wordt eveneens aangewend in artikel 90, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, als drempel waaronder gebruik mag worden gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waardoor de overeenkomstige drempel overgenomen in artikel 29, § 1, eerste lid, van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, eveneens moet aangepast worden.

Hoofdstuk 6 Wet

  • Opdrachten voor diensten die betrekking hebben op sociale en andere specifieke diensten: 750.000 euro (is onveranderd gebleven)

Concessies

  • Concessies voor (openbare) werken: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)

  • Concessies voor diensten: 5.350.000 euro (i.p.v. 5.548.000 euro)

Meer vindt u hier: https://overheid.vlaanderen.be/draaiboek/drempelbedragen-overheidsopdrachten

Petra Dombrecht