Auteur:

Gepubliceerd op: 13-05-2020

Het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lanceert een projectoproep voor lokale besturen (steden en gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) voor innovatieve projecten die de lokale economie versterken.

Met de oproep wil VlAIO lokale besturen ondersteunen die ondernemingen, leveranciers, start-ups, scale-ups ... betrekken bij hun 'smart city'-projecten. Daarnaast gaat het over projecten die de levenscyclus van ondernemingen verbeteren, die de dienstverlening aan ondernemers makkelijker en sneller maken en die ondernemingen actief gaan betrekken bij de lokale economische ontwikkeling om zo bij te dragen tot een duurzame, stedelijke ontwikkeling.

Gelet op de zware impact van de coronacrisis op het lokaal economisch weefsel en de lokale handelaars moeten de ingediende projecten een bijdrage leveren tot de versterking van het lokaal economisch weefsel en de versterking van de handelskern. Het project kan zich binnen alle gemeentelijke beleidsdomeinen bevinden, op voorwaarde dat de dienstverlening aan de ondernemingen verbetert en/of dat de drempels om te ondernemen verminderen.

De oproep richt zich specifiek op projecten die de testfase overstijgen en overgaan tot de implementatie en opschaling van ideeën, producten en processen. De ingediende voorstellen moeten een link hebben met het bestuursakkoord, meerjarenbegroting of een vergelijkbaar document om de wil en het engagement om effectief te gaan implementeren aan te tonen.

De projecten moeten een Internet of Things of open data - component hebben. 

Bovenden moet het gaat over projecten:

1. die een innovatief idee, dat nog niet bestaat, in een ruim partnerschap willen uitwerken, uittesten en indien succesvol willen implementeren en een zo groot mogelijke uitrol mogelijk willen maken. Oplossingen die slechts in één of een handvol steden of gemeenten ingang kunnen vinden, komen niet in aanmerking.

of 

2. projecten die in een ruim partnerschap bestaande slimme oplossingen willen opschalen. Deze bestaande oplossingen kunnen op kleine schaal geteste pilots zijn (uit gesubsidieerde projecten als City of Things, Horizon 2020, EFRO, Interreg, Slim in de Stad… of uit eigen initiatieven van Vlaamse 'smart city'-actoren) die nu in zoveel mogelijk lokale besturen zullen geïmplementeerd worden of bestaande oplossingen die oorspronkelijk niet voor de doelgroep ondernemers ontwikkeld werden maar ook binnen Smart Economy een impact kunnen hebben. Deze laatste vorm van oplossingen zal eerst aangepast moeten worden aan de doelgroep om nadien ook in zoveel mogelijk lokale besturen te implementeren.

Voor deze oproep wordt een budget van 2 miljoen euro voorzien. Het EFRO - steunpercentage bedraagt per project maximaal 40%. De totale subsidiabele kosten worden gelijkgesteld aan 100%. De eventuele Hermes-cofinanciering bedraagt eveneens maximaal 40%.

Een project indienen?

Projectvoorstellen moeten vooraf aangemeld worden bij VLAIO. Dit kan door een omschrijving van het project te bezorgen via het formulier voor vooraanmelding.  Dit formulier moet ten laatste op  30 juni 2020 worden bezorgd (via philippe.rousseau@vlaio.be of frederik.maertens@vlaio.be).

Daarna moet het project ingediend worden. Dit kan uitsluitend elektronisch via de webapplicatie op www.efro.be. De uiterste indieningdatum voor projecten is 14 augustus 2020.

Meer weten?

- Op maandag 8 juni om 14.00 uur organiseert VLAIO een online infosessie waarin toelichting gegeven wordt over de oproep. Je kan je hiervoor tot donderdag 4 juni inschrijven via e-mail naar philippe.rousseau@vlaio.be met vermelding van 'Inschrijving infosessie City of Things'.

- Klik hier door naar de oproepfiche en het formulier voor vooraanmelding op de website van VLAIO.

Nathalie Dumarey