Auteur:

Gepubliceerd op: 29-09-2021

De voorbije jaren is het inzicht gegroeid dat we dringend anders moeten omgaan met hemelwater. Een uitgewerkt hemelwater- en droogteplan met een integrale visie over waar en hoe we het hemelwater in een gebied zoveel mogelijk ter plaatse infiltreren of hergebruiken, bufferen en pas als laatste stap vertraagd afvoeren, kan hier een belangrijke rol in spelen.

De opmaak van een dergelijk plan is extra belangrijk nu de Blue Deal stelt dat een gemeente vanaf 2024 enkel nog toegang heeft tot watergerelateerde subsidies indien zij beschikt over een voldoende ambitieus hemelwater- en droogteplan. Om gemeentebesturen hierbij te ondersteunen, heeft de Co√∂rdinatiecommissie Integraal Waterbeleid een handige blauwdruk uitgewerkt in samenwerking met diverse partners.

Deze blauwdruk geeft verduidelijking bij de inhoud van een hemelwater- en droogteplan, het te doorlopen proces voor de opmaak en goedkeuring ervan en de doorwerking naar het lokale beleid en initiatieven op het terrein.  Ook inspirerende goede praktijken komen aan bod in de tekst. Bekijk snel de Blauwdruk op de pagina van het CIW om te ontdekken hoe jouw lokaal bestuur slim kan omgaan met water binnen beleid, omgeving en infrastructuur.


De blauwdruk is tot stand gekomen binnen de Projectgroep Hemelwater- en droogteplannen van de CIW, in nauwe samenwerking tussen de Vereniging van de Vlaamse Provincies (trekker van het project), Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Wegen en Verkeer, Aquaflanders, Aquafin, Departement Landbouw en Visserij, Departement Omgeving, Vlario, Universiteit Antwerpen, Universiteit Leuven (Sumaqua) en 14 lokale besturen.

Meer info:

Ulrik Wieme