Rechtspositieregeling

Auteur:

Gepubliceerd op: 29-03-2019

Vanaf 1 januari 2019 zullen gemeente en OCMW nog meer geïntegreerd samenwerken. Naast de politieke integratie schuiven beide besturen ook op het vlak van personeel maximaal in elkaar. In de meeste besturen is de gezamenlijke aansturing ondertussen een feit, door de aanstelling van een algemeen directeur en een financieel directeur. Vanaf 2019 komen daar een gezamenlijk organogram, een gemeenschappelijk managementteam en een gezamenlijke deontologische code bij.

Wat met de plaatselijke rechtspositieregelingen?

De plaatselijke rechtspositieregelingen blijven ook in 2019 gelden. De uitgangspunten blijven dezelfde als vandaag:

  • de gemeentelijke rechtspositieregeling is van toepassing op het OCMW-personeel dat een functie uitoefent die ook bij de gemeente bestaat;
  • de OCMW-raad (vanaf 2019 kan dit ook het vast bureau zijn) stelt de rechtspositieregeling vast voor de OCMW-medewerkers in een specifieke functie, de maatschappelijk werkers belast met het sociaal onderzoek en de individuele hulpvragen, en de personeelsleden tewerkgesteld in de zogenaamde specifieke diensten en instellingen van het OCMW.

Zolang er geen nieuw Rechtspositiebesluit is, blijven het Rechtspositiebesluit Gemeente en het Rechtspositiebesluit OCMW het kader vormen waarbinnen gemeente en OCMW hun plaatselijke rechtspositieregelingen kunnen vaststellen. Besturen moeten er wel rekening mee houden dat een aantal bepalingen uit de Rechtspositiebesluiten niet meer actueel (zullen) zijn. We denken bv. aan de personeelsformatie en een verplicht gunstig evaluatieresultaat om te kunnen doorstromen in de functionele loopbaan voor besturen die afstappen van de periodieke evaluatie.

Het is de bedoeling dat er een nieuw Rechtspositiebesluit komt, maar volgens de laatste berichten zal dit niet meer voor deze Vlaamse legislatuur zijn.

Katleen Janssens