Audit Vlaanderen

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

De organisatiebeheersing in de Vlaamse lokale besturen gaat erop vooruit, maar kent ook nog enkele zwakke punten. Dat blijkt uit een rapport van Audit Vlaanderen met de conclusies van een dertigtal organisatie-audits.

Audit Vlaanderen stelde vast dat de organisatiebeheersing (vroeger ook wel 'interne controle' genoemd) meer aandacht krijgt dan enkele jaren geleden. Gemeenten en OCMW's beseffen steeds meer het belang van een systeem dat de belangrijkste risico's afdekt, garandeert dat de doelstellingen worden gerealiseerd, bijdraagt aan de efficiëntie en probeert om mogelijke fraude te voorkomen. Meer lokale besturen voeren ook een zelfevaluatie uit, vaak aan de hand van de 'Leidraad organisatiebeheersing'.

Toch zijn er ook nog tekortkomingen. Zo vertalen volgens Audit Vlaanderen nog te weinig lokale besturen hun volledige werking in doelstellingen. Ongetwijfeld wordt dat een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van de meerjarenplanning 2020-2025 later dit jaar. Het ontbreken van duidelijke doelstellingen bemoeilijkt een degelijke aansturing van de organisatie. Ook de monitoring kan sterker worden uitgebouwd.
Voorts blijkt dat de beheersing van de financiële processen vaak te wensen overlaat. De forensische audits tonen aan dat dit in verschillende gevallen tot fraude leidt.

Jan Leroy