deontologische code bcsd

Auteur:

Gepubliceerd op: 18-09-2019

De VVSG stelt een aanvullend model van deontologische code voor het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) ter beschikking. Dergelijke code vervangt de algemene deontologische code voor lokale mandatarissen niet, maar vult ze aan. 

Gevoelige materie

In het BCSD wordt beslist over individuele maatschappelijke dienstverlening en integratie, en krijgt men te maken met erg gevoelige informatie van kwetsbare mensen voor wie het OCMW vaak het allerlaatste vangnet is. Beslissen binnen zulke hulpverleningscontext vergt dan ook specifieke competenties en bijkomende deontologische aandachtspunten voor wie in het BCSD zetelt. Een specifieke aanvullende code is dan ook aan te raden. 

Het decreet lokaal bestuur voorziet in deze mogelijkheid voor het BCSD, en het is zinvol om daar gebruik van te maken.

Andere modellen

Het aanvullend model van deontologische code voor het BCSD volgt na enkele andere modellen:
- Model deontologische code voor lokale mandatarissen
- Model huishoudelijk reglement voor de gemeente- en OCMW-raad
- Model huishoudelijk reglement voor het BCSD

 

Pieter Vanderstappen