Auteur:

Gepubliceerd op: 25-05-2020

De Europese Commissie heeft een nieuw platform gelanceerd voor iedereen met interesse in 'citizen science' of burgerwetenschap. Het platform verzamelt goede praktijken uit Europese landen, regio's en gemeenten. 

Burgerwetenschappen is al een tijdje in opmars. Steeds meer overheden, kennisinstellingen ... schakelen vrijwilligers in om mee te helpen aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld door het verzamelen van data, het uitvoeren van metingen of testen ...  Denk aan de vlinder-en bijtelweken en het Vlaamse Curieuzeneuzen project, waarbij burgers met een sensor aan het raam data over de luchtkwaliteit in hun straat aanleverden voor onderzoek.

Lokale besturen doen hiervoor ook steeds vaker een beroep op hun burgers. Door inwoners van meet af aan te betrekken bij dergelijke onderzoeksprojecten, vergroot het maatschappelijk draagvlak voor de thematiek. Inwoners krijgen niet alleen inzicht in de data die zij verzamelden, maar voelen zich ook meer betrokken.

Met het nieuwe platform wil Europa mogelijke initiatiefnemers inspireren voor het opzetten en uitvoeren van nieuwe burgerwetenschapprojecten. Iedereen kan een praktijk toevoegen aan het platform. De moeite waard om af en toe eens te checken dus!

Daarnaast vestigen we ook graag de aandacht op de website van Scivil, het Vlaams Kenniscentrum voor Citizen Science, waar je ook terecht kan voor meer info over enkele boeiende Vlaamse projecten.

Nathalie Dumarey