Auteur:

Gepubliceerd op: 23-03-2022

Door de Oekraïnecrisis bestaat de kans dat een aantal niet-begeleide minderjarigen bij de gemeente of het OCMW komen aankloppen. Het gaat dan om minderjarigen die niet begeleid worden door ouders of door iemand die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent. Zij zijn kwetsbaarder dan andere vluchtelingen; daarom zijn gemeenten en OCMW’s best extra alert en moeten ze steeds aangifte doen bij de Dienst Voogdij en wel met dit meldingsformulier.  De Dienst Voogdij verzekert een permanente dienstverlening gedurende 7 dagen op 7, ze zijn 24 uur op 24 bereikbaar via het noodnummer 078 15 43 24.  Ook een niet-begeleide minderjarige heeft recht op maatschappelijke dienstverlening, daarvoor geldt geen leeftijdsvoorwaarde.  

Meer info over niet-begeleide minderjarigen op onze Oekraïnepagina.

Fabienne Crauwels