logo politie

Auteur:

Gepubliceerd op: 04-03-2020

De NAVAP-regeling voor de politie is wettelijk verlengd tot 31 december 2020. (NAVAP staat voor non-activiteit voorafgaand aan de pensionering; het gaat om een eindeloopbaanmaatregel.) Om dit te financieren ontvangen de politiezones in 2020 46.125.000 euro 'subsidies' van de federale overheid. Eigenlijk financieren de politiezones deze NAVAP-regeling volledig zelf: de federale overheid onttrekt deze middelen immers aan het gesolidariseerd pensioenfonds van de lokale besturen. En dat pensioenfonds wordt inderdaad gefinancierd door de lokale besturen, en dus ook de politiezones.

De wet van 17 februari 2020 tot regeling van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020 legt dit allemaal vast. De wet verscheen op 3 maart in het Staatsblad.

Ter herinnering: de federale overheid riep de NAVAP-regeling in het leven naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof in juli 2014. Dat arrest vernietigde de gunstige pensioenregeling voor de politie. De NAVAP-regeling bepaalt dat de personeelsleden van het operationeel kader die een preferentiële pensioenleeftijd van 54, 56 of 58 jaar genoten vóór 10 juli 2014, in een stelsel van non-activiteit voorafgaand aan de pensionering kunnen stappen (NAVAP).

Deze NAVAP-regeling blijft gelden totdat er een regeling voor de zware beroepen is uitgewerkt. Om dat die regeling er nog niet is, is de NAVAP-regeling nu verlengd tot 2020. De voorbije jaren bleken de 'subsidies' van de federale overheid onvoldoende om de NAVAP-aanvragen in de politiezones te dekken. Het is nog niet duidelijk of de voorziene 46,1 miljoen euro in 2020 voldoende zal zijn. Het KB dat de wijze van toekenning bepaalt, is er nog niet maar verschijnt hopelijk snel.

Meer info

Wet van 17 februari 2020 tot regeling van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie voor het jaar 2020, B.S. 3 maart 2020.

Koen Van Heddeghem