Auteur:

Gepubliceerd op: 20-08-2019

Op 1 juli 2019 verschenen de aanpassingen aan het KB in verband met de schoolstraten in het Belgisch Staatsblad. Dat is meteen ook de dag waarop de aanpassingen van kracht werden. 

Dit besluit voorziet in een aantal verfijningen van de bepalingen in de Wegcode omtrent de schoolstraat, als gevolg van enkele toepassingsproblemen die na de invoering zijn gerezen. 

Afsluiting 
Het begrip 'verplaatsbare afsluiting' was niet duidelijk. Daarom werd de tekst aangepast zodat elke onduidelijkheid over de aard van de afsluiting uitgesloten wordt. Doorslaggevend is dat de toegang tot een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling tijdelijk en tijdens bepaalde uren kan worden beperkt. 

Toepassingsgebied 
Het toepassingsgebied wordt gewijzigd: in de schoolstraat dient de volledige breedte van de openbare weg niet enkel voorbehouden te worden aan voetgangers en fietsers, maar ook aan alle andere rijwielen dan fietsen (zoals bakfietsen) en aan speedpedelecs. Enkel de bestuurders van prioritaire voertuigen en van motorvoertuigen met een vergunning hebben toelating om de schoolstraat in te rijden tijdens de duur van de afsluiting. Een vergunning is ook vereist voor de bestuurders van motorvoertuigen die in deze straat wonen of van wie de garage in de straat is gelegen. De wegbeheerder kan in uitzonderingen voorzien op het principe van vrij in- en uitrijden van de schoolstraat. 

De artikelen 2 en 22undecies van het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg worden gewijzigd.

Juridische basis: Wet van 13.04.2019 wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat toegang tot schoolstraten betreft; Belgisch Staatsblad 01.07.2019, Inforum: 330509. 
 

Erwin Debruyne