visseninvijver

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-09-2023

Op 15 september organiseerde het team inclusieve economie van de provincie Antwerpen een inspiratiedag voor lokale besturen. Het lokale bestuur Mortsel bracht een inspirerende getuigenis over hoe men werkt in het woonzorgcentrum Meerminnehof. De getuigenis maakt deel uit van het project Zorg en Sociale Economie van het APB Gouverneur Kinsbergencentrum. Via tewerkstelling in de zorg leren medewerkers het Nederlands. Zo worden talenten gespot, die kunnen doorstromen naar zorgopleidingen, en later ook naar reguliere jobs.

Zorgvoorzieningen zijn op zoek naar medewerkers via alternatieve kanalen, gezien de tekorten op de arbeidsmarkt. Er blijken nog mogelijkheden bij mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het spreken van de Nederlandse taal is nodig voor een vlotte communicatie met cliënten en collega’s. Een taal leert men echter niet alleen op de schoolbanken, maar best ook in de praktijk. De kans om een taal te leren tijdens een tewerkstelling is vaak nog onderbelicht, zeker in de zorgsector.

Eerder bleek uit het Tea-for-two project, waaraan het woonzorgcentrum Ter Vest uit Balen deelnam, dat het inzetten van medewerkers uit de sociale economie buitengewoon succesvol kan zijn. De ervaringen in Mortsel bevestigen deze bevinding. Het is alvast een alternatieve manier om te vissen in een minder gekende vijver, en zo de instroom in de zorgsector te vergroten.

Mike Deschamps