Auteur:

Gepubliceerd op: 15-07-2020

Vakantie in eigen land wordt deze zomer actief gepromoot. Dat is zeker een goede zaak, maar het brengt jammer genoeg ook heel wat consumptie buitenshuis en bijgevolg ook meer afval met zich mee. Maar dit hoeft niet ook meer zwerfvuil te betekenen!

Mooimakers ondersteunt lokale besturen vanuit de vijf pijlers van een optimaal zwerfvuilbeleid (communicatie - participatie - omgeving - infrastructuur - handhaving) om ook van deze uitzonderlijke zomer een propere zomer te maken. Op de website van Mooimakers vind je een toolbox vol inspiratie, tips en communicatiemateriaal om de openbare ruimte zwerfvuilvrij te houden.

Ontdek de toolbox en zet je mee in voor een propere zomer!

 

Sara Coessens