Auteur:

Gepubliceerd op: 10-07-2020

Vanaf 11 juli zijn mondmaskers verplicht in supermarkten, winkelcentra, bibliotheken etc. Een goede zaak dat zo goed als alle gemeenten (98%) in april en mei overgingen tot de aankoop van mondmaskers voor hun inwoners. De bedeling gebeurde vooral huis-aan-huis door medewerkers van de gemeente samen met vrijwilligers. Kostprijs bedraagt gemiddeld 43.000 euro per gemeente. Dat blijkt uit een rondvraag van de VVSG. Steden en gemeenten zorgden voor mondmaskers omdat een federaal initiatief lang uitbleef. Ze toonden hiermee dat ze steeds oplossingen vinden en dat ze ook in crisistijden flexibel zijn.

Aankoop of zelf maken

Zo goed als alle gemeenten (98%) kochten mondmaskers aan. Iets meer dan de helft (58%) organiseerde die aankoop zelf, de andere sloten zich aan bij een groepsaankoop of raamovereenkomst. Naast de aankopen, organiseerden gemeenten ook initiatieven met vrijwilligers die zelf mondmaskers maakten die nadien verdeeld werden onder de bevolking.

Gemeenten springen in de bres

Op 15 april kondigde de Nationale Veiligheidsraad al aan dat mondmaskers een belangrijke rol zouden spelen in de exitstrategie vanaf 4 mei, maar deze communicatie ging niet onmiddellijk gepaard met een concreet plan van aanpak voor het voorzien in voldoende mondmaskers voor de bevolking. Ongeruste burgers klopten aan bij hun burgemeester, die spontaan oplossingen zocht.

Kostenplaatje

De aankoop van mondmaskers bracht voor de gemeenten onverwachte uitgaven met zich mee, gemiddeld 43.000 euro per gemeente. In de grotere steden loopt dit uiteraard in de honderduizenden. Het is slechts één van de niet-geplande uitgaven die deze coronacrisis voor de gemeenten met zich meebrengt.

Bedeling met vrijwilligers

De bedeling gebeurde in de meerderheid van de gemeenten huis-aan huis door medewerkers van de gemeente samen met vrijwilligers (38%), of enkel door gemeentepersoneel (29%). Het commerciële tarief dat B-Post aanbood, was geen groot succes (1%), omwille van de bijkomend kost. 

De gemeenten namen er ook de verdeling van de federale filters bij. Die werden ofwel ook aan huis bedeeld, of in naaiateliers, stoffenwinkels, gemeentehuis of apotheken ter beschikking gesteld.

Sinds 15 juni 2020 kunnen burgers ook een mondmasker van de federale overheid afhalen bij de apotheek.

Eerder vroeg de VVSG ook al dat wie op bezoek gaat in een woonzorgcentrum zeker een mondmasker zou dragen.

Nathalie Debast