Auteur:

Gepubliceerd op: 06-11-2019

De Vlaamse overheid paste recentelijk de sjablonen aan voor de affiches bij de bekendmaking van zowel het openbaar onderzoek als de beslissing over de omgevingsvergunningsaanvragen. Gemeenten kunnen die aan de aanvragers beschikbaar stellen. 

Bekijk de gewijzigde sjablonen.

Gemeentewegen

De aanpassing van de sjablonen is het gevolg van het nieuwe Gemeentewegendecreet. Die regelgeving bepaalt dat de procedure voor een wijziging aan een gemeenteweg geïntegreerd kan verlopen met die van een vergunningsaanvraag. Het gaat bijvoorbeeld om een aanvraag voor de bouw van een woning waarbij tevens de rooilijn van een gemeenteweg wordt gewijzigd. Het beroepsorgaan én de wijze waarop beroep moet worden ingesteld, verschilt echter (vergunning: deputatie en digitaal; gemeenteweg: Vlaamse overheid en analoog). 

Het is daarom aangewezen dat de 'kleine lettertjes' bij omgevingsvergunningen voor zover relevant deze verschillende beroepsmogelijkheden vermelden. Anders gaat de beroepstermijn niet lopen. 

Meer informatie over het Decreet Gemeentewegen.

Xavier Buijs