Auteur:

Gepubliceerd op: 16-06-2022

De beslissing van de burgemeester waarbij aan overtreders omwille van de vrijwaring van de openbare orde of het voorkomen van openbare overlast, het verbod wordt opgelegd om gedurende een bepaalde periode een specifieke locatie te mogen betreden, wordt in het kader van de politionele bevoegdheden van de burgemeester als bestuurlijk instrument steeds meer gesuggereerd. Denk maar aan het opleggen van een plaatsverbod naar aanleiding van het veroorzaken van openbare overlast in recreatiegebieden.

Vandaar wenst de VVSG, in navolging van onze Brusselse en Waalse collega's, met dit model de Vlaamse lokale besturen en de burgemeesters te ondersteunen wanneer ze het opleggen van dergelijk plaatsverbod overwegen. Het model biedt een juridisch raamwerk, maar dient uiteraard naargelang het verloop van het dossier zelf te worden gemotiveerd. In het model wordt een aantal motieven ter overweging gesuggereerd.

De juridische basis voor het plaatsverbod vinden we in artikel 134 sexies van de Nieuwe Gemeentewet (zie ook Inforumnr. 153646). Hierin staan heel duidelijk de verschillende voorwaarden waaraan de beslissing tot het opleggen van een plaatsverbod dient te voldoen.

Hierbij vind je het modelbesluit burgemeester tot het opleggen van een plaatsverbod

Bjorn Cools