Auteur:

Gepubliceerd op: 05-07-2019

Op vrijdag 29 juni 2019 besliste de Ministerraad over de verlenging van de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP). De 46 Vlaamse steden en gemeenten die momenteel al beschikken over een SVPP, zien hun huidige plannen verlengd voor een jaar. Aan de criteria, voorwaarden en budgetten wordt niets gewijzigd.

Het is positief dat deze steden en gemeenten opnieuw voor een jaar gebruik kunnen maken van deze subsidies voor het uitbouwen en ondersteunen van lokaal preventiebeleid in het kader van overlast en criminaliteit.

Deze eenjarige verlenging betekent helaas ook dat de unieke kans tot aansluiting met de lokale beleidsplannen niet gegrepen wordt. Sinds het ontstaan van de SVPP’s (ruim 25 jaar geleden) is de timing van deze plannen en de lokale beleidsplannen steeds verschillend. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de prioriteiten van de SVPP’s en de zonale veiligheidsplannen gezamenlijk te bepalen, wat een gemiste kans is voor een doeltreffend, integraal en geïntegreerd lokaal veiligheidsbeleid. De voorbije jaren werden de nodige inspanningen gedaan om aansluiting te maken tussen de SVPP’s en de lokale beleidsplannen. De SVPP’s 2013 – 2017 werden met twee jaar verlengd (2018 – 2019). De doelstelling was om op datum van 1 januari 2020 te starten met een nieuw systeem van strategische veiligheids- en preventieplannen voor een periode van 6 jaar. Diezelfde beweging werd wel succesvol gedaan met de zonale veiligheidsplannen.

De VVSG vindt het dan ook jammer dat niet dezelfde inspanningen geleverd zijn voor de SVPP’s. Nu de plannen voor een periode van een jaar verlengd worden, valt opnieuw te vrezen voor een lange periode waarin de lokale beleidsplannen en de SVPP’s niet samen lopen, maar door elkaar. We doen een warme oproep aan de toekomstige federale regering om voldoende aandacht te hebben voor het belang van de strategische veiligheids- en preventieplannen, en er alsnog voor te zorgen dat deze in de toekomst wel de broodnodige aansluiting vinden met de lokale beleidsplannen.

Melissa Rasschaert