Auteur:

Gepubliceerd op: 30-10-2019

Afgelopen winter 2018-2019 kenden de OCMW’s bij 5719 klanten de minimale levering aardgas toe. Het aantal klanten dat zo de winterperiode overbrugt, blijft stijgen. De OCMW’s blijven op verschillende terreinen actief in het zoeken naar oplossingen voor mensen met energieschulden. Samenlevingsopbouw maakte een handige folder voor budgetmeterklanten. De OCMW's kunnen hier gebruik van maken. Begin oktober ontvingen de lokale besturen al de omzendbrief en nieuwe richtlijnen.

Shirley Ovaere