Auteur:

Gepubliceerd op: 19-10-2022

De Vlaamse regering gaf op 19/10/2022 zijn definitieve goedkeuring aan de maatregelen om de impact van deze hoge energieprijzen voor de gezinnen te verlichten. Voor kwetsbare klanten, die reeds door hun leverancier werden gedropt, bestaat al langer de maatregel van de minimale levering aardgas.

De OCMW’s kunnen zorgen dat mensen met een digitale meter met pre paid functie ook tijdens de wintermaanden voldoende krediet hebben om hun huis te verwarmen. Via Fluvius krijgt het OCMW het grootste deel van dit bedrag terug. De Vlaamse overheid zorgt vanaf komende winter voor een financiering van 90% in plaats van 70% . Gezien we als VVSG steeds hebben gepleit voor een grotere financiering is dit ook een bijkomende ondersteuning voor de OCMW’s.

Deze maatregel werd ook aangepast aan de ‘hogere’ energieprijzen, bij de sociale leverancier. De berekening werd gemaakt op 60% van de gemiddelde verbruiken.  Zodoende kunnen OCMW’s die mensen ondersteunen die dreigen zonder warmte te vallen. De maatregel werd ook uitgebreid voor mensen die verwarmen op elektriciteit, met een exclusieve nachtteller.

Het systeem blijft voor de OCMW’s facultatief. VVSG vindt deze maatregel een belangrijke ondersteuning voor mensen in energiearmoede en wil de lokale besturen ook verder stimuleren om ook deze winter deze doelgroep te verzekeren van de minimale warmte in de wintermaanden. De maatregel loopt van 01/11/2022 tem 31/03/2023.

OCMW’s die nog niet eerder met het systeem hebben gewerkt, nemen best zo snel mogelijk een beslissing indien ze willen instappen. De volledige werking van de maatregel en de huidige bedragen staan in deze nota van Vlaanderen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap en Fluvius verspreiden deze ook onder de OCMW’s via de LAC voorzitters.

Extra info

Vragen over de minimale levering en de samenwerking met de netbeheerder Fluvius kunnen uitsluitend gesteld worden via het volgende adres: MLA@fluvius.be

Deze informatie zal ook te vinden zijn op de website van de Vlaamse overheid, via www.vlaanderen.be/minimale-levering-aardgas of www.vlaanderen.be/minimale-levering-elektriciteit. Daarnaast heeft het VEKA een voorbeeld van een aankondiging gemaakt die door de lokale besturen vrij kan gebruikt worden in de eigen lokale communicatiekanalen. Elk OCMW zal eerstdaags ook een folder ontvangen om te verspreiden. Indien u meer folders wenst te bestellen, kunt u dit doen via de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

 

Shirley Ovaere