Auteur:

Gepubliceerd op: 22-04-2020

Volgens de milieuregelgeving moet de impact van een ruimelijk uitvoeringsplan op mens en milieu inzichtelijk zijn, voordat het plan wordt goedgekeurd. Als de impact van het plan aanzienlijk blijkt te zijn, moet het worden aangepast.

Om die impact duidelijk te maken volstaat voor de meeste lokale ruimtelijke uitvoeringsplannen een zogenaamde 'screening' ervan. Zo'n screening vormt onderdeel van de zogenaamde 'startnota'. De startnota is één van de eerste documenten die ter voorbereiding van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt.

De Vlaamse overheid stelt nu vrijblijvend sjablonen ter beschikking, die helpen bij de screening. Zij helpen om inzicht te krijgen in de milieueffecten die kunnen opteden ten gevolge van een plan. De sjablonen kunnen ook gebruikt worden als een screeningsnota voor een aanvraag voor planologisch attest.

Xavier Buijs 

Xavier Buijs