Auteur:

Gepubliceerd op: 16-09-2020

Het is niet nuttig om de zogenaamde schattingscommissies bij landbouwrampen bijeen te roepen om aan de nitraatresidubepaling te ontkomen. Dat liet de Mestbank (VLM) weten aan enkele gemeenten die om een standpunt vroegen. 

Vanaf dit jaar moet op alle aangeduide percelen het nitraatresidu gemeten worden, ook al is er teeltschade door uitzonderlijke weersomstandigheden. Daardoor zijn de vaststellingen van de schattingscommissies niet langer onmiddellijk relevant voor de Mestbank.

Het is daarbij zeker niet de bedoeling dat de schattingscommissie bijeen komt, louter en alleen om af te wijken van de nitraatresidubepaling. Een landbouwer kan wel teeltschade door uitzonderlijke weersomstandigheden inroepen als argument wanneer hij of zij bezwaar wil aanteken tegen opgelegde maatregelen ten gevolge van overschreden nitraatresidudrempelwaarden. 

Overigens is de bijeenroeping van de schattingscommissie niet verplicht en wordt dit proces in de praktijk vaak aangzienlijk bemoeilijkt. De 'richtlijnen' voor de samenstelling en werking ervan hebben een onzekere rechtsgrond en hanteren achterhaalde terminologie. De daarin vermelde federale en Vlaamse overheidsdiensten lieten weten niet langer deel te nemen aan de gemeentelijke schattingscommissies, waardoor gemeenten aan hun lot worden overgelaten.

Wie meer wil lezen over deze situatie, kan terecht op ons kennisnetwerk.

Steven Verbanck