Auteur:

Gepubliceerd op: 17-03-2020

Het Agentschap Binnenlands Bestuur analyseerde de meerjarenplannen 2020-2025 van de gemeenten en OCMW’s, autonome gemeentebedrijven (AGB’s) en welzijnsverenigingen.

De Vlaamse gemeenten en OCMW’s ramen 14,2 miljard euro aan investeringsuitgaven deze planningsperiode, oftewel 16,8% meer dan in de vorige. Om deze te financieren gaan besturen in globo daar uiteraard ook deels nieuwe leningen voor aan, die ze zonder grote moeilijkheden kunnen aflossen. De geraamde autofinancieringsmarge (de marge om zelf nieuw beleid te financieren) van de gemeenten en OCMW's samen stijgt van 339 miljoen euro in 2020 naar 442 miljoen euro in 2025. De ervaring leert dat de effectieve autofinancieringsmarge op basis van de jaarrekening doorgaans een pak hoger ligt dan geraamd.

Een kwart van de exploitatie- en investeringsuitgaven van de gemeenten, OCMW’s, AGB’s en welzijnsverenigingen gaan naar zorg en opvang. 11,5% van de uitgaven gaat naar cultuur en vrije tijd, 1/10e gaat naar veiligheid. Leren en onderwijs is goed voor 8,4% van de uitgaven.

Je vindt de studie op de website van het Agentschap.

Ben Gilot