Auteur:

Gepubliceerd op: 11-09-2020

Betaalbaar wonen mogelijk maken via SVK Pro:

De nood is hoog wat betaalbaar wonen betreft. Daarom wil de Vlaamse Regering zoveel mogelijk partners betrekken bij de uitbouw van het aanbod. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) werkt nu aan een nieuwe procedure, namelijk SVK Pro. Via SVK Pro wil de Vlaamse Regering private initiatiefnemers, zoals projectontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die zij gedurende 18 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Waarom deelnemen?

Deze procedure biedt een kans voor uw gemeente om extra sociale woningen te realiseren die bovendien meetellen voor uw Bindend Sociaal Objectief.

Op dit moment bereiden de SVK’s de behoeftebepaling voor: op welke locaties mogen er sociale huurwoningen komen, hoeveel per locatie, welke types, voor welke doelgroepen, …  Het lokale woonoverleg moet deze behoeftebepaling bespreken en door het gemeentebestuur laten goedkeuren. Als lokaal bestuur heeft u zo laatste woord in deze behoeftebepaling en kan u deze afstemmen op uw visie op sociaal wonen. SVK’s moeten deze behoeftebepaling ten laatste op 31 oktober 2020 aan de VMSW bezorgen.

Indien uw lokaal bestuur interesse heeft, contacteert u het best het SVK in de gemeente. Als er geen SVK actief is in uw gemeente, kan u het SVK uit uw regio aanspreken.

Meer informatie vindt u op de website van de VMSW. U kan uw vragen ook altijd via mail voorleggen.

Joris Deleenheer