Auteur:

Gepubliceerd op: 14-12-2022

150 mannelijke kinderbegeleiders werken in de kinderopvang in Vlaanderen, zo blijkt uit een recente telling van het Agentschap Opgroeien. Dit is amper 1,5% van alle begeleiders. Bij de leidinggevenden is het mannenaandeel 3%. Bij de ondersteunende medewerkers werken er 7% mannen. Maar al bij al blijven mannelijke kinderbegeleiders uitzonderlijk.

Het zichtbaar maken van mannen in de kinderopvang is een eerste stap om meer mannen, en dus bijkomende handen en hoofden op de werkvloer te krijgen. Want het leven bestaat uit vrouwen én mannen, en die verscheidenheid aan rolmodellen is van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Mannen vormen een waardevolle toevoeging in de kinderopvang want mannen en vrouwen (en x) verschillen van elkaar bij zorg, spel en interactie. Verhogen van het percentage mannelijke werknemers in de kinderopvang en andere traditioneel vrouwelijke jobs heeft niet enkel pedagogische voordelen. Het kan de krapte op de arbeidsmarkt helpen verminderen, en ook de loon- en arbeidsomstandigheden (bijvoorbeeld de kinderratio) helpen verbeteren.

Het zichtbaar maken van de mannelijke collega’s kan via rolmodellen. Zo werkt bij de gemeente Gistel Niels als kinderbegeleider in de buitenschoolse kinderopvang.

Een denktank van het Agentschap Binnenlands Bestuur is gestart om het lokale gelijkekansenbeleid in de kinderopvang vorm te geven. De Vlaams zorg- en welzijnsambassadeur steunt dit initiatief. De deelnemers wisselen kennis en expertise uit binnen het opgezette netwerk. Voelbare acties voor het werkveld komen eraan tegen 2023. De VVSG werkt volop mee aan deze denktank, samen met andere werkgevers, onderwijs, middenveld en hogere overheden. We willen in eerste instantie meer sensibiliseren en de voordelen bekend maken, om zo op lange termijn positieve effecten te hebben op de werkplek.

Mike Deschamps