Auteur:

Gepubliceerd op: 11-08-2020

Het is aan steden en gemeenten om de ‘bouwshift’ concreet te maken, maar het is niet altijd duidelijk hoe zij dit concreet moeten aanpakken. Regelgeving en draagvlak staan ons soms in de weg, net zoals de beschikbare budgetten.

De minister van Omgeving lanceert nu een oproep om gemeenten een duw in de rug te geven. Zo kan u projecten indienen die een lokale strategie uittekenen om de bouwshift of groenblauwe netwerken te realiseren, maar ook voor zaken die betrekking hebben tot stedenbouwkundige lasten te realiseren. Gemeenten krijgen een basissubsidie van €20.000 euro. Bij intergemeentelijke samenwerking kan dit oplopen tot €60.000. Een aanvraag indienen kan nog tot 1 oktober, meer info vind je hier.

U bent lokaal mandataris of werkt voor een lokaal bestuur en hebt een vraag hierover? Neem dan contact op met Xavier Buijs.
 

Xavier Buijs