Auteur:

Gepubliceerd op: 22-02-2023

Het nieuw opgerichte Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) neemt op 15 maart 2023 formeel de Vlaamse opdrachten van Unia over. Het VMRI kreeg het mandaat om de mensenrechten te beschermen binnen de bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap en van het Vlaams Gewest.

Omdat heel wat lokale besturen vragen stelden over de gevolgen van deze nieuwe situatie schreef UNIA een brief naar de lokale besturen met de boodschap dat Unia actief aanwezig blijft in Vlaanderen, ook op lokaal niveau. Dat gebeurt echter met minder bevoegdheden en minder middelen.

Unia blijft in Vlaanderen bevoegd voor federale materies. Zo  blijft Unia bevoegd om de rechten van personen met een handicap te beschermen, gelijkheid te promoten en discriminatie en racisme te bestrijden voor aangelegenheden die vallen onder federale bevoegdheid:

Federale materies zijn bijvoorbeeld:

  • Arbeidsrecht (waaronder ook contractuele ambtenaren)
  • Commerciële activiteiten en consumentenrechten (o.a. horeca, verzekeringen, handelaars,…)
  • Rechten van patiënten en federaal volksgezondheidsbeleid
  • Openbaar treinvervoer (NMBS)
  • Justitie en politie
  • Strafrecht, waaronder haatspraak en haatmisdrijven 

Unia blijft in Vlaanderen nog altijd lokaal actief

De raad van bestuur van Unia heeft besloten om een lokale werking te behouden in Vlaanderen, gedragen door de hele instelling en door onze lokale ambassadeurs. Unia zal dus blijven samenwerken met lokale besturen en lokale actoren.Concreet zal Unia voor federale materies het volgende in Vlaanderen blijven verzekeren:

  • Individuele ondersteuning bieden aan burgers die gediscrimineerd worden
  • Onderzoek laten verrichten
  • Adviezen en structurele ondersteuning bieden aan lokale besturen en andere partners
  • Vormingen en begeleidingen bieden aan de lokale besturen 
Sabine Van Cauwenberge