Auteur:

Gepubliceerd op: 09-11-2020

In april 2020, tijdens de eerste corona-golf, gaf de FOD Financiën aan dat de lokale zitdagen voor het in vullen van de belastingaangiften niet zouden georganiseerd worden, maar dat er in de plaats wel telefonische ondersteuning mogelijk was.

VVSG ging toen in overleg met de FOD Financiën om hun aanbod toch meer aan te passen aan kwetsbare groepen. Dit leidde tot de mogelijkheid voor lokale besturen om in de loop van zomer invulsessies te organiseren voor diegenen die dit echt nodig hadden.

Recent kregen we de cijfers door van de invulsessies die werden georganiseerd. Daaruit blijkt dat 25 Vlaamse lokale besturen gebruik maakten van de optie om lokaal afspraken te maken. 402 belastingplichtigen werden hiermee geholpen.

Gezien dit alles op zeer korte termijn op poten werd gezet en de periode om de afspraken met de FOD Financiën vast te leggen beperkt was, kunnen we hier redelijk tevreden op terugkijken. We hopen wel dat er in 2021 opnieuw normale zitdagen van de FOD Financiën bij de lokale besturen georganiseerd worden.

Peter Hardy