Auteur:

Gepubliceerd op: 22-06-2020

De afgelopen weken kreeg de VVSG vanuit OCMW’s regelmatig vragen over het feit dat de FOD Financiën omwille van COVID-19 geen lokale zitdagen organiseerde voor het invullen van de belastingaangiften. Er wordt wel in telefonische ondersteuning voorzien.

De VVSG ging vervolgens in overleg met de FOD Financiën met de vraag de dienstverlening voor de meest kwetsbare groepen toch nog enigszins aan te passen. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Financiën blijft kiezen voor een centraal nummer (02 575 56 66) voor afspraken voor telefonische ondersteuning bij het invullen van de aangifte (en dit nog tot 29 juni 2020). Verder kan men voor specifieke vragen contact opnemen met de regionaal bevoegde centra.

Het overleg resulteerde wel in een bijkomend aanbod vanuit de FOD Financiën om voor een welomschreven groep, in afspraak met de lokale besturen, invulsessies te organiseren in de zomermaanden. Lokale besturen kunnen hiervoor zelf via de regionaal bevoegde centra voor 30 juni 2020 een afspraak maken.

Alle nodige informatie hiervoor is te vinden in het schrijven van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van de FOD Financiën, dat vanuit de VVSG aan alle Algemeen Directeurs bezorgd werd.

Lees het bericht van de FOD Financiën.

Bekijk ook onze tips voor contacten met de belastingdiensten.

Peter Hardy