Auteur:

Gepubliceerd op: 16-11-2020

Op dinsdag 24 november 2020 organiseert Statistiek Vlaanderen een online seminarie over de BBC-databank van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en de mogelijkheden voor de productie van statistieken en wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2014 passen alle Vlaamse lokale besturen de beleids- en beheerscyclus (BBC) toe voor de planning, registratie en rapportering van wat ze beleidsmatig en financieel doen. Al die gegevens worden door ABB verzameld in een enorme databank.

Op het seminarie van Statistiek Vlaanderen zal Bart Van Dooren (ABB) aangeven wat opgenomen is in de databank en welke mogelijkheden deze biedt, onder meer voor de productie van statistieken en wetenschappelijk onderzoek. Nadien zullen Lara Grieten van het departement Cultuur, Jeugd en Media en Jan Leroy van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten getuigen over de wijze waarop zij binnen hun respectieve entiteiten gebruik maken van de mogelijkheden van de databank.

Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Jan Leroy