Auteur:

Gepubliceerd op: 25-05-2020

Twee maanden na de start van de crisis stellen de VVSG en de lokale besturen vast dat beslissingen nog steeds veel te vaak boven de lokale hoofden worden genomen. Nochtans zijn lokale besturen cruciaal in de aanpak van deze crisis. Ze willen meer te zeggen hebben en vragen ook een betere coördinatie en communicatie van maatregelen.

Lokaal gebeurt het

De inrichting van triagecentra, de organisatie van noodopvang op school, de heropleving van de lokale economie … Tijdens deze hele crisis hebben lokale besturen op geen inspanning gekeken en extra taken op zich genomen, vaak in stilte en nederig. Ook de gebruikelijke dienstverlening bleef gegarandeerd. Lokaal doet men wat nodig is in een crisissituatie en voert men beslissingen van de federale en Vlaamse overheid uit. Lokaal merkt men ook als eerste de impact van de crisis op de mensen, jong en oud. Deze kennis is van onschatbare waarde voor de mensen die aan het stuur zitten om deze pandemie in ons land te bevechten. Toch maakt men er nog steeds te weinig gebruik van. Twee maanden na de start van de crisis stellen lokale besturen vast dat hun visie onvoldoende meetelt of hun mening te laat wordt gevraagd.

Lokale besturen mee aan het stuur

Transparante besluitvorming met voorafgaande terugkoppeling naar lokale besturen verbetert de kwaliteit van de besluitvorming. Ondertussen richtte zo goed als iedere minister zijn taskforce op om het denkwerk te voeden. De VVSG zetelt in verschillende ervan, de standpunten van de steden en gemeenten komen er aan bod. Toch neemt men nog te vaak beslissingen met te weinig lokale focus. Lokale besturen zijn een cruciale speler in de strijd tegen het virus. Ze zijn het beu om achteraf bedenkingen te geven bij beslissingen die deze exitstrategie begeleiden en willen mee in de cockpit zitten. Een taskforce volstaat niet om de impact van maatregelen op de lokale besturen op te vangen.

Gecoördineerde aanpak

Het is in de eerste plaats de federale overheid die via het federale crisiscentrum tot taak heeft de crisis in goede banen te leiden. Informatie komt bij de lokale besturen via de provinciegouverneurs. Toch merken we hoe langer hoe meer dat beslissingen ook elders, buiten de schoot van de Nationale Veiligheidsraad worden genomen, soms ook buiten het kader van wat die al besliste. Het is lokale besturen niet duidelijk hoe de ene of de andere maatregel zich verhoudt tot de federale veiligheidsaanpak. De VVSG vraagt hier meer afstemming en een duidelijke coördinatie. Ook de nood aan logische en coherente communicatie is zeer groot om de gedragenheid te verhogen.

Het is goed dat lokale besturen al uit verschillende hoeken konden rekenen op financiële ondersteuning om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Ondersteuning is echter niet enkel een kwestie van geld. Lokale besturen willen niet dat andere overheden hen voor voldongen feiten stellen. Ze willen voor vol worden aanzien, ze willen mee aan tafel en mee beslissen.

Nathalie Debast