Auteur:

Gepubliceerd op: 02-04-2020

Zeer hoge nood

De nood aan beschermingsmateriaal waaronder mondmaskers blijft zeer groot in de woonzorgcentra en de thuiszorgdiensten van de lokale besturen. Dit is een voorwaarde voor het personeel om de job te kunnen blijven doen en te zorgen voor kwetsbare mensen. De VVSG blijft dit iedere dag herhalen in de contacten met de Vlaamse overheid. Die heeft als opdracht de mensen in de zorg te beschermen. Daarnaast kloppen ook andere beroepsgroepen voor beschermingsmateriaal aan bij de lokale besturen: politieagenten, vroedvrouwen, mensen in de daklozenopvang… Vaak tevergeefs.

Woonzorgcentra op toppen van hun tenen

De richtlijn vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid luidt dat zorgkundigen en verpleegkundigen enkel chirurgische mondmaskers, spatbril en bescherming moeten dragen indien zij rechtstreeks in contact komen met (mogelijk) besmette Covid-19 bewoners. Het is dus nog steeds niet de bedoeling dit beschermingsmateriaal preventief te dragen. Dat beeld contrasteert met het beeld in de media van zeer goed ingepakte zorgverleners. Daardoor ontstaat bij het zorgpersoneel paniek en hebben ze het gevoel dat ze in de vuurlinie gestuurd worden zonder wapens. Het is bovendien erg moeilijk om te weten wie er al dan niet besmet is. Daarom pleit de VVSG ook voor veel meer tests in de woonzorgcentra, zowel bij de bewoners als bij het zorgpersoneel. Binnen de woonzorgcentra moet maximaal worden getest. Er is nu wel een uitbreiding voorzien voor de bewoners van woonzorgcentra, voor zorgpersoneel onderzoekt het kabinet van minister Beke dit nog. Op dit moment is het bij ons weten nog steeds zo dat er geen test wordt uitgevoerd op zorgpersoneel dat milde symptomen vertoont zonder koorts.

De directeurs geven aan dat het moeilijk is om hun personeel op deze manier te blijven motiveren. Verschillende woonzorgcentra kampen ook al met afwezigheid van (zorg)personeel; opvallend is dat sommige huisartsen personeel te snel thuis laten blijven, niet in overeenstemming met de richtlijnen van het Agentschap en van Sciensano. Dat is op termijn niet houdbaar. Hier is overleg en bijsturing nodig.

De VVSG vraagt het centrale beleid ook om een uitzondering te voorzien op de verplichting om ook COVID-besmette ouderen na een ziekenhuisopname op te nemen in een woonzorgcentrum. Woonzorgcentra doen er nu alles aan om alle mogelijke besmettingsgevaar buiten te houden. Tenzij ze vol zitten kunnen ze nu geen COVID-besmette oudere die uit het ziekenhuis komt, weigeren, ook al hebben ze nog geen besmettingen. Dit krijg je heel moeilijk uitgelegd aan de bewoners, de familie en het personeel. De VVSG vraagt om na te gaan of de schakelzorgcentra hier een oplossing kunnen bieden.

Thuiszorg

De fenomenen uit de woonzorgcentra zien we ook in de thuiszorg. Heel vaak werken de verzorgenden of poetshulpen bij kwetsbare ouderen. Het is cruciaal dat zij hun taak kunnen blijven uitvoeren en zowel zichzelf als de oudere kunnen beschermen. Voor sommige ouderen is die thuishulp het enige menselijke contact op een dag; ook de zorg blijft noodzakelijk. Thuiszorgdiensten sparen geen inspanning om de dienstverlening verder te zetten; zowel het personeel als de ouderen verdienen bescherming.

Ook binnen de thuiszorg worden cohortteams ingezet die alleen bij besmette covid-patiënten zorg verlenen of zorg zullen verlenen in de schakelzorgcentra. Ook voor hen zijn geen FFP2 maskers voorzien. Is er geen vermoeden van besmetting, dan wordt hen afgeraden om chirurgische mondmaskers te dragen omdat die schaars zijn (dus zeker geen FFP2 maskers). Ook dat zorgt voor vele vragen wanneer zorgverleners persoonsverzorging bij kwetsbare ouderen verlenen en geen afstand kunnen bewaren. Ook zorgpersoneel in de thuiszorg wordt dus best getest.

Gemeenten die zelf aankopen

Ook andere beroepsgroepen kloppen de laatste dagen in stijgende mate aan bij de gemeente voor mondmaskers. Het gaat dan om mensen die voorlopig uit de boot vallen bij de federale en Vlaamse aanpak: politieagenten, vroedvrouwen, mensen die instaan voor de opvang van daklozen of asielzoekers. Her en der gaan gemeenten noodgedwongen zelf over tot de aankoop van mondmaskers. Begrijpelijk, al blijft de VVSG pleiten voor een efficiënte regeling op centraal niveau. De huidige werkwijze (federaal voor de medische sector, Vlaams voor de zorg, … ) werkt concurrentie tussen overheden en sectoren in de hand. Dit ontmoedigt de mensen en heel wat energie die nodig is om deze crisis te verslaan, gaat verloren.

Meer info vind je op onze vvsg-coronapagina

Nathalie Debast