rekenmachine

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Uit het globaal rapport 'Aankoop- en Contractenbeheer van Leveringen en Diensten' van Audit Vlaanderen van februari 2017 (http://www.auditvlaanderen.be/globale-rapporten) blijkt dat lokale besturen de markt te weinig bevragen voor verzekeringen.

Volgens specialisten daalt de prijs die besturen betalen voor verzekeringen, met 30% als ze die aankopen met een overheidsopdracht.

Op de pagina https://www.vvsg.be/bestuur/overheidsopdrachten/typebestekken vindt u naast de Omzendbrief KB/ABB 2019/1 van Minister Homans betreffende de verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten, recente bestekken van enkele lokale besturen. 

Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft op www.binnenland.vlaanderen.be een typebestek beschikbaar gesteld voor aanstelling van een consultant die de verzekeringsportefeuille van een bestuur kan doorlichten en het bestuur kan helpen bij het voeren van de overheidsopdracht. Besturen geven nl. aan dat het een bijzondere markt is en dat ze vaak de expertise niet in huis hebben om het bestek op te maken.