Auteur:

Gepubliceerd op: 03-09-2020

De lokale besturen zullen van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en de Vlaamse overheid binnenkort de gegevens krijgen van mensen die het door corona mogelijk moeilijk hebben. Het gaat om wie de sociale toeslag bij het groeipakket krijgt, mensen in tijdelijke werkloosheid en zelfstandigen met een overbruggingsrecht. Dat moet lokaal helpen om zelf de eerste stap te zetten naar wie in de problemen kwam door corona. De data-uitwisseling komt er nadat de VVSG wees op de problemen die de OCMW’s hebben om de federale coronasubsidie van 125 miljoen uit te geven. De andere knelpunten -de administratieve last en de verplichting om het geld in 2020 uit te geven- blijven voorlopig evenwel overeind. 
 

Grootste toename verwacht in 2021:
 

Met de federale subsidie kunnen de OCMW’s mensen helpen die door de corona-crisis in een financieel moeilijke situatie zijn terecht gekomen, bijvoorbeeld door loonverlies, sluiting van de zaak, enz. De OCMW’s moeten het geld uitgeven in het jaar 2020; daarna vordert de federale overheid wat niet opgebruikt is terug. Dat is veel te snel. De zwaarste gevolgen van de corona-crisis zullen zich bij de OCMW’s in 2021 manifesteren. Daarom vraagt de VVSG dat het budget ook nog in 2021 kan worden gebruikt.
 

Te veel paperasserij:


De federale overheid legt bovendien zware administratieve voorwaarden op aan de OCMW’s, die verder gaan dan wat OCMW’s gebruikelijk doen wanneer ze tussenkomen in bijvoorbeeld energie of huishuur. De VVSG pleit dan ook voor een inbedding van de subsidie in het systeem van hulpverlening dat OCMW’s ook buiten coronatijden gebruiken. Dat is betrouwbaar en werkbaar.
 

Nieuwe cliënten bereiken:


Niet iedereen die problemen heeft, klopt spontaan aan bij het OCMW. Daarom is het ook belangrijk dat OCMW’s zelf de eerste stap zetten. Op vraag van de VVSG zal de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid (KSZ) hen nu per gemeente lijsten bezorgen van iedereen die in tijdelijke werkloosheid zit én van zelfstandigen met een tijdelijk overbruggingsrecht. Die algemene machtigingen werden gisteren goedgekeurd. 

Ook het Vlaams agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) heeft per gemeente gegevens over de gezinnen in kinderarmoede. De ministers Beke en Somers kondigden gisteren aan dat de steden en gemeenten de gegevens kunnen krijgen van wie sinds 1 maart 2020 groeipakket met sociale toeslag krijgt. Het aantal kinderen dat een sociale toeslag krijgt via het Groeipakket bedroeg voor 2019: 349.737 (dat is ongeveer 21% van de gezinnen). Het aantal gezinnen dat tot hiertoe de covid-19-toeslag aanvroeg, bedroeg 6.500 (dat is ongeveer 5% van het aantal voorziene gezinnen/budget). Dat kan dan een basis zijn voor steden en gemeenten om de Vlaamse coronasubsidie toe te kennen.  Lokale besturen kunnen het Agentschap Uitbetaling Groeipakket ook vragen om kwetsbare gezinnen gericht te contacteren om het aanbod van de gemeente bekend te maken.  

Omdat het doorgeven van gegevens tussen steden en gemeenten en OCMW’s gelet op de regels rond gegevensbescherming niet zomaar kan, vraagt de VVSG nog de officiële bevestiging over dit gebruik aan de Vlaamse overheid.
 

Lees het persbericht dat de VVSG gisteren verstuurde hier
 

Nathalie Debast