Auteur:

Gepubliceerd op: 05-03-2020

Lokale besturen zijn prima geplaatst om klimaatactie te ondernemen. 269 Vlaamse steden en gemeenten engageerden zich via burgemeestersconvenanten al tot lokale klimaatactie, samen met burgers, bedrijven en andere stakeholders. Dit is ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers niet ontgaan. Hij lanceerde een klimaatplan voor de lokale besturen, met daarin ook een aantal concrete maatregelen. De VVSG is blij met de uitgestoken hand en hoopt snel overleg te hebben met de minister over de impact, de uitvoerbaarheid en het budget.  

Duurzaamheidspact

269 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant. Samen met burgers en stakeholders gaan ze op zoek naar oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan of om een antwoord te vinden op de gewijzigde klimaatomstandigheden. Ook Europa wenst tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en kijkt hiervoor ook naar de lokale besturen.  Het is motiverend dat het beleid gelooft in de lokale kracht, maar lokale besturen kunnen het klimaat niet alleen redden. Daarom vraagt de VVSG al enige tijd een duurzaamheidspact voor klimaat en sociale samenhang tussen de lokale, Vlaamse en federale overheden waarover wij graag met de andere overheden willen afstemmen.   

Concrete maatregelen

De minister wenst o.a. dat lokale besturen een boom per Vlaming planten en heel wat extra laadpalen zetten. Goede suggesties al zijn er ook veel meer fundamentele maatregelen nodig en vragen de lokale besturen ook ruimte voor een eigen invulling. Lokale besturen zijn het best geplaatst om te oordelen welke maatregel het beste is in de gemeente en wat impact heeft. Ze doen in de praktijk al veel, gaande van de aanleg van extra fietspaden tot het energiezuinig maken van patrimonium.

Budget

De VVSG wil met de minister zeker nog van gedachten wisselen over het budget. De middelen die de lokale besturen deze legislatuur krijgen van Vlaanderen zijn inderdaad gestegen, de uitdagingen (zorg, mobiliteit, riolering, (kinder)armoede, veiligheid…) evenzeer. Dat geld wordt nu al volop gebruikt voor het beleid dat gemeenten dagelijks voeren. Het is motiverend dat de minister de lokale besturen zoveel kracht en impact toeschrijft maar we gaan het samen moeten doen. 

Projectoproep lokale klimaatactie

De VVSG heeft zich geëngageerd om voor minister Somers een project rond klimaattafels te begeleiden: lokaal overleg met tal van betrokkenen moet leiden tot concrete acties. 8-10 projecten zouden geld krijgen voor die acties. Budget: 1 miljoen euro. Bekijk de projectoproep
 

Overleg

De VVSG kijkt uit naar het overleg dat gepland is met het kabinet van de minister. Meer informatie volgt.  

Nathalie Debast