Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2022

Op de ministerraad van 15 juli 2022 werd beslist om de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP) te verlengen voor twee jaar. Daardoor zullen de huidige plannen doorlopen tot 31 december 2024.

Minister Verlinden kondigde eerder aan de SVPP’s grondig te willen hervormen tegen 1 januari 2023, maar deze hervorming neemt meer tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien. Daarom heeft de minister beslist hiervoor extra tijd uit te rekken door de bestaande plannen te verlengen. Enerzijds wil men de hervorming grondig kunnen voorbereiden, maar anderzijds wil men lokale besturen ook voldoende tijd geven om zich aan te passen aan een nieuw systeem.

Steden en gemeenten die dit wensen kunnen wel aanpassingen doorvoeren aan hun huidige plannen. Op deze manier kunnen ze hun plannen in overeenstemming brengen met hun lokale doelstellingen voor de periode 2023 – 2024.

Naast de verlenging van de SVPP’s sprak de ministerraad zich ook uit over de middelen die een aantal steden en gemeenten krijgen omdat ze in het verleden een veiligheids- en samenlevingscontract hadden (ex-vecomiddelen). Ook deze middelen worden verlengd voor een periode van twee jaar. Maar omdat deze middelen voor 2022 nog niet goedgekeurd waren lopen deze middelen 1 jaar achter op de SVPP’s. Dat wil zeggen dat deze middelen verlengd worden tot 31 december 2023.

Melissa Rasschaert