Auteur:

Gepubliceerd op: 15-01-2020

De reglementering over het verhuren van sociale woningen onderging tijdens de voorbije legislatuur een aantal wijzigingen. Sommige van die wijzigingen aan de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur traden in werking op 1 januari 2020 en hebben gevolgen voor de uitwerking van een lokaal toewijzingsbeleid. De nieuwe ministeriële rondzendbrief W/2019/01 licht die wijzigingen toe.

Het Agentschap Wonen Vlaanderen stelde ook een handleiding samen voor de opmaak van een nieuw lokaal toewijzingsreglement.

Belangrijk is dat de nieuwe rondzendbrief geen impact heeft op de bestaande lokale toewijzingsreglementen. Enkel wanneer die reglementen worden gewijzigd, zullen ze getoetst worden aan de rondzendbrief.

Joris Deleenheer