Hotel

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Meer en meer Vlamingen openen een kleine B&B of verhuren via online platformen een logies aan toeristen. Maar hoe moeten kleinschalige uitbaters die inkomsten correct aangeven bij de fiscus? En wat met de nieuwe wet op het onbelast bijverdienen? Ook gemeenten worden geconfronteerd met allerlei informatieve en fiscale vragen van startende logiesuitbaters.

Toerisme Vlaanderen creëerde daarom de brochure 'Jouw logies en je belastingaangifte'. De brochure bevat een eerste informatief deel over de verschillende categorieën van inkomsten en hoe die van toepassing kunnen zijn op de verhuur van een toeristisch logies. De praktijk is evenwel nooit ver weg. Het wordt allemaal eenvoudig uitgelegd. Het tweede deel bevat negen praktijkvoorbeelden waarin de fiscale regels worden toegepast op concrete situaties. Zowat elke kleinschalige uitbater zal zich in minstens één situatie herkennen. De brochure is bedoeld als leidraad. Met alle vragen over concrete situaties kan de logiesuitbater terecht bij de FOD Financiën of bij een belastingconsulent of boekhouder. 

Krijgt u als lokaal bestuur vragen hierover, verwijs dan naar de brochure en deel ze samen met de eerder verschenen brochures 'Het Vlaams logiesdecreet in één oogopslag' en 'Jouw logies en de ruimtelijke ordening', via uw gemeentelijke website en nieuwsbrief. 

Meer info over het logiesdecreet en de procedure voor het aanmelden van logies. Zie ook de website van Toerisme Vlaanderen.

Vicky De Kock, stafmedewerker economie, economie@vvsg.be