Auteur:

Gepubliceerd op: 20-07-2021

Het Europese subsidieprogramma voor milieu en klimaat LIFE heeft zopas haar eerste reeks oproepen geopend. Het nieuwe LIFE-programma 2021-2027 bestaat uit vier subprogramma's: natuur & biodiversiteit, circulaire economie en kwaliteit van leven, mitigatie en adaptatie van klimaatverandering en de transitie naar schone energie.

De in totaal 33 projectoproepen werden gepubliceerd op het Funding and Tenders Portal van de Europese Commissie. De deadline voor indiening van de projectvoorstellen varieert naargelang de oproep van eind november 2021 tot midden januari 2022. Projecten indienen kan enkel elektronisch via dit portaal. Je vindt er ook een handleiding die je door het aanvraagproces begeleidt.

Op de website van CINEA, het European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, vind je allerhande nuttige informatie over het nieuwe LIFE-programma en de geopende oproepen. Naast online raadpleegbare infosessies en presentaties voor alle openstaande oproepen vind je er ook aanvullende info met betrekking tot de evaluatiecriteria, het type projecten en hoe je met succes een project kan indienen.

Heb je verdere vragen over het LIFE-programma en de oproepen, neem dan zeker deel aan de Vraag & Antwoord-sessies die CINEA virtueel organiseert op 8 en 9 september. Het LIFE-team zal daar beschikbaar zijn om jouw vragen te beantwoorden. Meer details hierover worden vanaf augustus gepubliceerd op de CINEA-website.

Heb je een projectidee dat je graag verder wil aftoetsen of uitwerken? Meld het dan zeker ook aan Netwerk Klimaat.

Leen Van der Meeren