Electriciteit

Auteur:

Gepubliceerd op: 14-05-2019

Een lid van het Bijzonder comité voor de sociale dienst kan vanaf 1-01-2019 zetelen in de lokale adviescommissie voor elektriciteit, gas en water.

Het LAC besluit tot samenstelling van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water voorzag dat een lid van Bijzonder Comité sociale dienst enkel kon zetelen in de Lokale adviescommissie indien deze eveneens OCMW raadslid was.  

Gezien de leden van de adviescommissie over individuele dienstverlening beslissen is het logisch dat dit behoort tot de taken van een lid van het Bijzonder comité voor de sociale dienst zoals voorzien in het decreet lokaal bestuur.

Op vraag van Fluvius en de VVSG werd het LAC besluit met spoed gewijzigd en besliste de Vlaamse regering op 21 december 2018 tot definitieve wijziging van: in artikel 2, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse regering van 16 september 1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 13 maart 2009 en 6 december 2013, wordt de zinsnede "de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, aangeduid door deze Raad, dat, in voorkomend geval, zitting heeft in" opgeheven.

Het besluit is in werking sinds 1 januari 2019.

Jan Leroy