Auteur:

Gepubliceerd op: 15-12-2021

Vanaf januari 2022 zal de personeelstoelage voor het behandelen van leefloondossiers met €3 verhoogd worden tot €518 (het bedrag per dossier dat een volledig jaar in behandeling is).

Deze kleine verhoging vindt haar oorsprong in de omzetting van de bestaande toelage voor de huurwaarborgen voor mensen die niet in staat zijn deze te betalen, naar een verhoging van de tegemoetkoming in de personeelskosten van het OCMW.

Om echter de stijging van het aantal dossiers, de complexiteit ervan en de nood aan degelijke begeleiding van cliënten te kunnen opvangen, blijft er nog steeds een nood aan een betere ondersteuning van de OCMW’s, zoals in het VVSG-memorandum wordt vooropgesteld.

Peter Hardy