Auteur:

Gepubliceerd op: 07-10-2020

Regelmatig stellen gemeenten zich de vraag op welke economische sectoren ze best inzetten, welke nieuwe kansrijke activiteiten ze kunnen aantrekken of hoe ze een ontwikkelingsgebied terug aantrekkelijk kunnen maken. Daarbij gaat het over veel meer dan bedrijfterreinen. Dezelfde vragen komen immers aan bod bij de herontwikkeling van leegstaande sites, het transformeren van het centrale winkelgebied naar een ‘bedrijvige kern’ en zoveel meer.

Een ruimtelijk-economisch onderzoek kan het lokaal huisvestigingsbeleid onderbouwen. Specifieke data over de ruimtelijk-economische dynamiek in de gemeente en subregio, aangevuld met lokale kennis zijn daarbij cruciaal.

Bedrijven vestigen zich namelijk op een bepaalde plaats omdat dat bedrijfseconomische voordelen oplevert die elders niet of minder beschikbaar zijn. Binnen een land, regio of zelfs gemeente zijn er grote verschillen tussen specifieke locaties op vlak omgevingsfactoren (denk aan ontsluitingsmogelijkheden, beschikbare werknemersprofielen,…), maar evengoed op vlak van economische prestaties (zoals productiviteit, groei en werkgelegenheid).

Om gemeenten handvaten aan te reiken voor het uitvoeren of uitbesteden van dergelijk onderzoek werkte VLAIO in samenwerking met de VVSG en haar Overlegtafel Bedrijfshuisvesting een leidraad uit.

Zo wil VLAIO de gemeenten ondersteunen bij het creëren van goede vestigingsmilieus voor bedrijven en de uitbouw van ecosystemen die innovatie en ondernemerschap bevorderen of bijdragen aan de circulaire economie en klimaatdoelen. Dit steeds met aandacht voor de Vlaamse beleidsambities.

Voor meer info over de leidraad kan je terecht op de website van VLAIO.

Bart Palmaers