Auteur:

Gepubliceerd op: 01-08-2022

Omwille van het overschrijden van de spilindex in juli 2022, worden bepaalde uitkeringen opnieuw geïndexeerd.

De leefloonbedragen per categorie zien er per 1 augustus 2022 daarom als volgt uit:

  • Samenwonend: 758,64 € per maand
  • Alleenstaand: 1.137,97 € per maand
  • Gezin ten laste: 1.537,90 € per maand

De indexering heeft vanaf 1 mei 2022 eveneens invloed op

  • de socio-professionele integratie vrijstelling uit de leefloonwet

o   de algemene SPI-vrijstelling: 280,31 € per maand
o   de SPI-vrijstelling student: 280,31 € per maand
o   de SPI-vrijstelling voor artistieke activiteiten: 3.363,72 € per jaar

  • zakgeld behoeftige bejaarden in de woonzorg: 1.311,12 € per jaar; dit mag sinds dit jaar ook per week uitbetaald worden (zie omzendbrief van 14 december 2021)
  • de terugvorderingstabel in het kader van de onderhoudsplicht

Je vindt alle informatie hierover in de op de website van de POD MI.

Peter Hardy