Auteur:

Gepubliceerd op: 01-10-2020

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) pleitte deze week voor een langetermijnvisie voor gemeentefusies. Als belangrijkste argument hiervoor halen zij het belang van voldoende bestuurskracht aan, zeker nu de coronacrisis het belang van het lokale niveau heeft onderstreept. Net als de SERV geloven we dat gemeentefusies een nuttig middel kunnen zijn om de lokale bestuurskracht te versterken, maar ze mogen geen doel op zich zijn. Wanneer er animo is voor een fusie, dient die beslissing steeds genomen te worden in teken van de bestuurskracht - gaat die er daadwerkelijk op vooruit? - en de lopende regiovorming. Ons volledige standpunt kan je hier nalezen.

Conceptnota Vlaamse Regering:

 Op 10 juli keurde de Vlaamse Regering reeds een conceptnota goed waaruit bleek dat de Vlaamse Regering wederom schulden van gemeenten zou overnemen om zo vrijwillige gemeentefusies te stimuleren. Een belangrijke kanttekening is dat deze stimulans enkel geldt indien de nieuwe gemeente meer dan 20.000 inwoners telt.

In onze reactie moedigden we de uitbreiding van de maximale schuldovername - van 20 naar 50 miljoen euro - aan, maar betreurden we dat er geen financiële steun meer voorzien wordt indien de nieuwe gemeente minder dan 20.000 inwoners telt. Deze drempel kan immers een stok steken voor geplande fusies en kan leiden tot een geforceerde zoektocht naar extra fusiepartners. Dat het aantal betrokken gemeenten geen rol speelt bij het bepalen van de bonus is ook jammer, aangezien een fusie van drie of meer gemeenten een stuk complexer is dan wanneer twee gemeenten samengaan. De conceptnota zal de komende maanden in regelgeving gegoten worden.

Tomas Coppens