Auteur:

Gepubliceerd op: 22-08-2019

Het centrum en het bijbehorend kernwinkelgebied zijn vaak het uithangbord van steden en gemeenten. Toch komen deze centra de laatste jaren steeds vaker onder druk te staan door de negatieve impact van de groeiende leegstand, de uitdagingen omtrent mobiliteit, de kwaliteit van het openbaar domein en de toename van allerlei perifere economische ontwikkelingen. Steeds meer gemeenten zijn er zich van bewust dat een actieve samenwerking met hun lokale handelaars een mogelijk antwoord kan bieden op de uitdagingen van een kernversterkend beleid.

Deze samenwerking kan verschillende vormen aannemen en kan verschillende dimensies bevatten. De intensiteit van deze samenwerking is steeds het resultaat van een beleidsmatige afweging die iedere gemeente zelf maakt en die rekening houdt met de gevoeligheden, historiek, opportuniteiten en aandachtspunten van de lokale context. Besturen kunnen zich bij deze afweging wel laten inspireren door voorbeelden uit andere gemeenten.

In deze publicatie gaan we dieper in op een aantal van deze mogelijke samenwerkingsvormen zonder de ambitie te koesteren hierin volledig te zijn. We trachten inspiratie te geven aan gemeenten om een samenwerking, onder welke vorm, met handelaars op te zetten of om minstens een aantal afwegingen te maken. Daarnaast besteden we voldoende aandacht aan beleidsmatige kaders, juridische overwegingen en concrete voorbeelden zodat gemeenten meteen zelf aan de slag kunnen gaan.

Deze publicatie werd ontwikkeld in het kader van het EFRO project (KWAZ) en vormt het naslagwerk van verschillende overlegtafels rond dit thema die georganiseerd werden in samenwerking met Dhr. Wim Rasschaert.

   

 

 

 

 

 

 

Thomas Rottiers