Gepubliceerd op: 13-10-2021

In kader van het Project Cyberveilige Gemeenten werkt de VVSG samen met lokale experten en partnerorganisaties aan een Cybersecurity Toolkit met instrumenten, leidraden en sjablonen voor lokale besturen om zich te beschermen tegen cybercriminaliteit. Eén onderdeel van deze Toolkit is de pas opgeleverde cyberveiligheidskaart. Een interactieve module die in één oogopslag het netwerk van organisaties, bedrijven en instellingen met een aanbod voor lokale besturen weergeeft.
 

Hoe kan je aan de slag met de cyberveiligheidskaart?


Lokale besturen kunnen op twee manieren zoeken naar interessante partners om te bouwen aan hun cybermaturiteit en -weerbaarheid via de cyberveiligheidskaart:

  1. Via de checklist aan de linkerzijde kunnen lokale besturen aanduiden wat voor ondersteuning ze zoeken. Misschien heeft je lokaal bestuur bijvoorbeeld nood aan producten en diensten om de IT-omgeving te beschermen (IT-omgeving beschermen) of worden jullie net geconfronteerd met een cyberaanval en hebben jullie nood aan hulp en advies om de aanval te stoppen (cyberincidenten bestrijden).
     
  2. Anderzijds kunnen lokale besturen ook zoeken via de kaart zelf. Misschien is er een interessante partner in de regio die je kan helpen om belangrijke stappen vooruit te zetten?

Bedrijven en organisaties kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor de kaart en zullen eerstdaags opgenomen worden binnen de interactieve module. Hou de projectpagina van het Project Cyberveilige Gemeenten in de komende periode dus zeker in de gaten.
 

Hoe kunnen bedrijven en organisaties zich aanmelden?


Via een online aanvraagformulier kunnen bedrijven, organisaties en kennisinstellingen zich kenbaar maken. Na een snelle controle op de authenticiteit van de aanmelding worden zij opgenomen op de kaart. De informatie die ze via het aanvraagformulier meergeven wordt ook ter beschikking gesteld aan lokale besturen, meer bepaald gaat het over:

  • De website van de organisatie
  • Het adres van de hoofdzetel
  • De categorieën waarbinnen hun producten of diensten kaderen
  • Een korte beschrijving van de organisatie, producten of dienstverlening (maximum 350 tekens, exclusief spaties)

Heeft jouw lokaal bestuur een sterke cyberveiligheidspartner die zeker niet mag ontbreken op deze kaart of heeft jouw organisatie een interessant aanbod? Informeer hen dan zeker over deze interactieve module of stuur zelf een aanvraag in, zodat zoveel mogelijk lokale besturen kunnen kennismaken met nuttige partners, producten en dienstverlening.