Lage Emissie Zone

Auteur:

Gepubliceerd op: 08-04-2019

Sinds 1 februari 2017 is een Lage Emissie Zone van kracht in en om de stad Antwerpen. Vorig jaar volgde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op 1 januari 2020 de stad Gent. Ook in Mechelen en Willebroek wordt een scenario onderzocht. De controle op de naleving van de zone kan manueel of met behulp van camera's met nummerplaatherkenning.

De uitbouw van een cameranetwerk is in praktijk niet haalbaar voor alle lokale besturen. Onder meer op vraag van de VVSG heeft de Vlaamse Regering recent een wijziging aan het LEZ-Decreet goedgekeurd, waardoor het mogelijk zal worden om met scanvoertuigen tot nummerplaatherkenning over te gaan. In de ontwerptekst werd naast een aantal andere wijzigingen ook de nodige aandacht geschonken aan gegevensuitwisseling en gegevensbescherming. Het wordt vereist om een pictogram aan te brengen op het scanvoertuig om de bestuurder en passanten te informeren over de gegevensverwerking, zoals dat reeds voorzien was voor andere scanvoertuigen op basis van de Camerawet.

Intussen bepaalde de federale regering onder welke voorwaarden camera's gebruikt mogen worden op risicovolle plaatsen en ligt een nieuw model van pictogram voor politioneel cameragebruik momenteel voor advies bij het Politioneel Controleorgaan.

Meer informatie kunt u ook vinden op de website van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Tom De Schepper