Auteur:

Gepubliceerd op: 12-04-2021

Het Labo Regiovorming gaat op zoek naar inspirerende regionale doorbraken. We zoeken regio’s of subregio’s waar lokale besturen klaar zijn om samen strategische doorbraken te realiseren, met levende krachten die in de streek actief zijn (burgers, ondernemingen, non-profit organisaties, verenigingen, …), en andere overheidsinstanties die zich willen engageren om hierin mee te stappen en zich mee willen aligneren op de regionale dynamiek.

Via een open oproep kunnen regio’s en subregio’s kandideren om mee te werken aan deze regionale doorbraken. Binnen de geselecteerde regio‘s werken lokale besturen, Vlaamse overheidsinstanties, provincies en/of cruciale maatschappelijke actoren in gebiedscoalities samen om doorbraken te forceren.

De ondersteuning van het Labo Regiovorming focust zich primair op het (inter)bestuurlijke proces en de voorwaarden tot succes op dat vlak, bijvoorbeeld instrumenten, interbestuurlijke dialoog en afsprakenkaders. De ondersteuning bedraagt maximaal 25.000 €. Het zoeken naar flankerende ondersteuning via andere, bijvoorbeeld sectorale, middelen wordt aangemoedigd.

Lees hier meer over wat we bedoelen met regionale doorbraken.

Wat moet je doen om je als groep van gemeenten kandidaat te stellen? Antwoord in maximaal 1200 woorden op volgende vragen:

Inhoud

 • Beschrijf de maatschappelijke of bestuurlijke opgave die je wil aanpakken
 • Welke hefboom zie je? Wat kan het probleem in beweging zetten?

Inzet en verwachtingen

 • Hoe zal vanuit de regio ingezet worden om dit probleem aan te pakken?
 • Welke verwachtingen zijn er tegenover de andere partners binnen de regio?
 • Welke verwachtingen tegenover andere overheden?
 • Wie zal optreden als uitvoerende partner binnen de regio? (Dit kan een gemeente of een intergemeentelijke vereniging/ocmw-vereniging zijn)

Partnerschap

 • Welke gemeenten nemen deel?
 • Welke andere partners binnen de regio nemen deel?
 • Van welke andere overheden is medewerking noodzakelijk?

Middelen

 • Waarvoor wenst u de ondersteuning door het Labo Regiovorming (max. 25.000 €) in te zetten?
 • Zie je flankerende ondersteuning mogelijk voor dit project? Zo ja, welke?

Verspreiding van de resultaten

 • Hoe zullen de resultaten verspreid worden?

Stuur je idee ten laatste op 30 juni 2021 naar regiovorming@vvsg.be. Belangrijk: voeg zeker ook een intentieverklaring van de betrokken lokale besturen toe! Deze intentieverklaring is hetzij een document ondertekend door de burgemeesters van de betrokken lokale besturen, hetzij een uittreksel uit het verslag van het burgemeestersoverleg waaruit het voornemen en het engagement van de lokale besturen blijkt.

In de week van 5 juli 2021 gebeurt de eerste selectie van ingediende projectideeën. Mogelijk word je uitgenodigd om je projectidee te presenteren op 6 of 7 juli. Houd deze data dus vrij!

Lees hier meer over de selectiecriteria.

Heb je nog vragen? Stuur je vraag naar regiovorming@vvsg.be of neem contact op met Peter Hautekiet (+32 477 77 38 13).

Peter Hautekiet