Auteur:

Gepubliceerd op: 28-01-2021

De lokale besturen zijn tevreden dat de Vlaamse overheid financiering voorziet voor de 95 vaccinatiecentra die vanaf 15 februari actief moeten zijn in Vlaanderen. De VVSG blijft hierover in overleg met de Vlaamse overheid en hoopt dat er snel duidelijkheid komt over alle facetten.

Financiering

Afgelopen vrijdag besliste de Vlaamse Regering dat de lokale besturen en de zorgraden voor de organisatie van de vaccinatiecentra op financiering van de Vlaamse overheid kunnen rekenen. In totaal zou het gaan om 200 miljoen euro. Zo komen er middelen voor infrastructuur en de uitbating van de vaccinatiecentra. Dat is een goede zaak. Op het webinar van donderdag 28 januari ’21 (zie laatjevaccineren.be) zou de Vlaamse overheid ook meer duidelijkheid geven over het programmamanagement en de vaccinatieteams.

Alle hens aan dek

Intussen is het alle hens aan dek om de vaccinatiecentra operationeel te maken tegen 15 februari. Men spaart geen moeite om over een paar dagen -tegen 1 februari- te kunnen dry runnen. Geen makkelijke operatie, ook omdat men nog wacht op meer informatie over o.a. de handhaving in het vaccinatiecentrum, de profielen per functie, de rechten en plichten van vrijwilligers, regelingen rond vervoer naar de vaccinatiecentra. Het zijn zaken waarvan de VVSG hoopt dat men ze centraal en uniform regelt; dat is efficiënter, zeker gelet op de tijdsdruk. 

De VVSG blijft in overleg met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en het Agentschap Binnenlands bestuur. Hou dus zeker het kennisnetwerk van de VVSG en ook de website laatjevaccineren.be in de gaten. De info wijzigt geregeld en wordt continu aangevuld. Zo kan je hier ook het webinar dat de VVSG deze week met Vivel organiseerde, herbekijken.

Meer info

Een vaccinatiecentrum opzetten: hoe begin je eraan?

Nathalie Debast