Gepubliceerd op: 10-04-2020

Vlaams minister van Openbare Wereken Lydia Peeters en de bouwsector hebben een memorandum afgesloten met de bedoeling wegenwerken die waren stilgelegd door de coronacrisis zo snel mogelijk te hervatten. Ze roepen lokale besturen op om hetzelfde te doen.

Ten gevolge van de coronacrisis werden heel wat openbare werken stilgelegd. Zo konden de opgelegde veiligheidsmaatregelen (met bv. de afstandsregels) niet of onvoldoende worden nageleefd. Verder kampten aannemers met de uitval van personeel door ziekte en met bevoorradingsproblemen.

Intussen is het besef gegroeid dat, als het enigszins mogelijk is, de werken het best toch worden voortgezet of hervat. De door de overheden besliste investeringen voldoen aan een maatschappelijke nood en worden dus het best zo snel mogelijk uitgevoerd. Bovendien wordt de maatschappelijk hinder beperkt als werven niet langer bestaan dan nodig. Tegelijkertijd is vandaag de hinder voor bv. het andere wegverkeer veel kleiner, en als meer mensen aan het werk blijven, is dat positief is voor de samenleving.

Vandaar komt de oproep van de Vlaamse overheid samen met de bouwsector om, als het enigszins mogelijk is, de werken voort te zetten of te hervatten. Ze vragen gemeenten en intercommunales om hetzelfde te doen. De VVSG staat positief tegenover deze oproep, al blijft het uiteindelijk aan elke gemeente zelf om hierover, samen met de eventuele andere betrokken overheden en de aannemers een verantwoorde beslissing te nemen.

Jan Leroy