Interbestuurlijk project

Auteur:

Gepubliceerd op: 23-07-2019

De laatste 20 jaar hebben de Vlaamse en federale instanties een veelheid aan interbestuurlijke digitaliseringsprojecten geïnitieerd met een impact op de lokale of provinciale besturen. Niet alle projecten zijn even succesvol verlopen: denk bijvoorbeeld aan de Omgevingsvergunning, BBC, .... Vaak liepen ze spaak op dezelfde knelpunten.

Om hieraan tegemoet te komen keurde het Stuurorgaan Vlaams informatie- en ICT-beleid de leidraad ‘interbestuurlijk samenwerken’ goed. De leidraad vormt een evident (maar voorlopig vrijblijvend) hulpmiddel voor instanties van de lokale en Vlaamse overheid die een interbestuurlijk digitaliseringsproject wensen op te starten. Door het aanwenden van deze leidraad kan de initiatiefnemende instantie veelvoorkomende interbestuurlijke valkuilen vermijden. 

Daarnaast erkende het Stuurorgaan de Werkgroep Interbestuurlijk Samenwerken als vrijblijvend adviesbureau voor nieuwe interbestuurlijke digitaliseringsprojecten.

Lees de volledige goedgekeurde nota..

Ward Van Hal