Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2021

Goed nieuws voor wie een kwaliteitsregistratie nodig heeft van het beleidsdomein Werk en Sociale Economie! De lijst met kwaliteitssystemen van andere beleidsdomeinen werd uitgebreid met onder andere lokale besturen.

Als lokaal bestuur kies je bij het indienen van een aanvraag onder ‘Een kwaliteitssysteem van een andere overheid’ binnen welke categorie je organisatie valt. Na goedkeuring van je registratie, ontvangt je een WSE Kwaliteitsregistratienummer. Dit nummer blijft 5 jaar geldig. Na deze periode kan je de WSE Kwaliteitsregistratie verlengen door een nieuwe aanvraag in te dienen.

Naast gemeentes, OCMW ’s en provincies, kunnen ook andere organisaties hier beroep op doen:

  • autonome gemeentebedrijven
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • welzijnsverenigingen
  • gemeentelijke privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen
  • autonome provinciebedrijven
  • provinciale privaatrechtelijke externe verzelfstandigde agentschappen.

Meer informatie vind je op de website van het kwaliteits-en registratiemodel.

Fabio Contipelli